Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Đánh giá về chất lượng bê tông tươi như thế nào?

Hiện nay bê tông đúc sẵn hay còn gọi là bê tông tươi giúp cho các công trình trở nên thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian. Tuy nhiên hỗn hợp bê tông tươi mới chỉ phổ biến ở các công trình lớn và ở khu vực thành phố. Khu vực nông thôn và những vùng chưa phát triển vẫn ít người biết đến bê tông tươi. Tiện đây Bê Tông Chèm MLS sẽ đưa  ra mốt số thông tin đánh giá chất lượng bê tông tươi cho mọi người hiểu rõ hơn.

Để có được bê tông chất lượng cao và tính kinh tế cần phải tiến hành kiểm tra thường xuyên quá trình sản xuất và trên cơ sở đó điều khiển các quá trình công nghệ, bằng cách cho thêm vào những thay đổi và hiệu chỉnh cần thiết, có tính đến những điều kiện sản xuất và đảm bảo có được những tính chất đã định của bê tông tươi với chi phí vật liệu, năng lượng và lao động nhỏ nhất. 

Việc kiểm tra cần phải được tổ chức trong tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất bê tông tươi và cấu kiện từ nó và bao gồm cả kiểm tra các tính chất của các vật liệu ban đầu, của việc chế tạo hỗn hợp bê tông và lèn chặt nó, của quá trình hình thành cấu trúc và đóng rắn của bê tông và kiểm tra các tính chất của vật liệu hay các cấu kiện đã được chế tạo.

Để kiểm tra người ta sử dụng nhiều hương pháp và dụng cụ khác nhau. Theo kết quả kiểm tra người ta đưa vào cấp phối bê tông, vào các tham số và chế độ công nghệ những điều chỉnh cần thiết dựa trên cơ sở của các quy luật, tính đến ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ khác nhau đến các tính chất của bê tông tươi được chế tạo. Để đạt được độ chính xác cao và độ tin cậy của việc điều khiển chất lượng của bê tông, người ta sử dụng các quan hệ, đã thu được trong những điều kiện sản xuất cụ thể. Các quan hệ này cần phải được điều chỉnh thường xuyên theo các kết quả thống kê của các tính chất của bê tông tươi

Để điều khiển các quá trình sản xuất và phẩm chất của bê tông tươi người ta sử dụng kỹ thuật tính toán và các hệ thống điều khiển tự động. Để cho chúng làm việc được cần phải có sự đảm bảo toán học tương ứng, nói riêng là áp lực các mô hình toán học, chúng liên kết các tính chất của bê tông tươi với phẩm chất của vật liệu được dùng, với cấp phối của bê tông và những điều kiện của sản xuất. 

Việc điều khiển phẩm chất của bê tông được thực hiện trên cơ sở của kiểm tra theo từng thao tác của sản xuất. Để tiến hành việc đó người ta sử dụng các phương pháp nhanh, cho phép đánh giá nhanh các tính chất của vật liệu hay các tham số của quá trình, các phương tiện đặc biệt bán tự động và tự động, cũng như sử dụng kiểm tra bộ phận của các đối tượng kiểm tra.

Nếu bạn cần cung cấp bê tông tươi hãy liên hệ với Bê Tông Chèm MLS chúng tôi. Bê tông Chèm MLS là công ty chuyên cung cấp phân phối bê tông tươi cho các công trình lớn như chung cư đến các công trình nhà dân. Với 4 năm sản xuất và cung cấp bê tông tươi ra thị trường thì bê tông Chèm MLS luôn tuân thủ quy trình, bê tông đủ mác, cung cấp bê tông nhanh chóng đúng thời gian. Vì vậy mà uy tín của bê tông Chèm MLS ngày càng được khẳng định.

Liên hệ: 0963.660.990 - 0936.660.990 - 0947.660.990

Xem thêm: 
Bê tông tươi là gì?
Các công trình tiêu biểu của bê tông Chèm MLS


EmoticonEmoticon